اعضای شورای مدیریت آموزش عالی استان

شورای مدیریت استانی آموزش عالی استان گیلان

به استناد آئین نامه « پیاده‌سازی سند آمایش آموزش عالی کشور- مدیریت استانی موسسات آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری» شورای مدیریت آموزش عالی استان گیلان به عنوان بالاترین مرجع هماهنگی سیاست‌ها و برنامه‌های آموزش عالی در سطح استان با ترکیب اعضا زیر تشکیل گردید:

  • رئیس دانشگاه گیلان (به عنوان دانشگاه معین استان)
  • روسای دانشگاه‌های آزاد اسلامی، پیام نور، فنی و حرفه‌ای و جامع علمی کاربردی استان گیلان
  • نماینده موسسات آموزشی غیردولتی استان و پارک علم و فناوری استان گیلان

همچنین بر اساس آیین‌نامه ابلاغی وزارت عتف، دانشگاه معین (دانشگاه گیلان) یک دبیرخانه امور اجرایی مرتبط با فعالیت‌های تعریف شده در استان خواهد داشت. وظایف دبیرخانه پیگیری اجرای وظایف ابلاغ‌شده از طرف وزارت در بخش‌های مختلف، هماهنگی‌های مربوط به برگزاری جلسات شورا و تشکیل کارگروه‌های تخصصی ذیل آن و جلسات کارشناسی ستادی، تهیه بانک اطلاعاتی جامع آموزش عالی استانی در بخش‌های مختلف و تهیه گزارش‌های عملکردی و سایر اموری که از سوی شورای استانی یا وزارت به دبیرخانه محول می‌گردد، می‌باشد.