معرفی

به منظور پیاده‌سازی سند آمایش آموزش عالی کشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوب ۱۳۸۴)، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با هدف تمرکززدایی، افزایش کارایی و اثربخشی نظام آموزش عالی کشور و در انطباق با قانون اهداف، وظائف و تشکیلات وزارت عتف (مصوب ۱۳۸۳) اصلاح ساختار حکمرانی نظام آموزش عالی را در دستور کار قرار داد. در این راستا، کاهش فعالیت‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه تصدی‌گری و تمرکز ویژه به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت به عنوان یکی از برنامه‌های مهم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) مورد توجه قرار گرفت. پیرو این برنامه راهبردی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) سیاست مدیریت استانی موسسات آموزش عالی کشور را با رویکرد تمرکززدائی و ماموریت‌گرایی نظام آموزش عالی کشور اتخاذ نمود و ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور آیین‌نامه مدیریت استانی موسسات آموزش عالی را مصوب نمود.

مهم‌ترین اهداف آیین‌نامه مدیریت استانی موسسات آموزش عالی به شرح زیر است:

  • تمرکززدایی، واگذاری برخی تصمیم‌گیری‌ها و اجرای طرح‌های مشخص در سطح استان
  • هم‌افزایی موسسات آموزش عالی واقع در هر استان در راستای افزایش کارایی و اثربخشی و ماموریت‌گرایی
  • مشارکت هر چه بیشتر موسسات در تصمیم‌گیری ها وتصمیم‌سازی‌های آموزش عالی
  • توجه بیشتر به نیازها و بهره‌گیری موثرتر از فرصت‌ها، مزیت‌ها و ظرفیت‌های استانی
  • ارتقای کیفی سطح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در آموزش عالی با توجه به مزیت‌های استان
  • کمک به متناسب‌سازی و متوازن‌نمودن توسعه موسسات آموزش عالی در سطح کشور
  • کاهش بروکراسی ناشی از تمرکز تصمیم گیری‌ها در وزارت با واگذاری برخی وظایف به استان‌ها
  • ایجاد هماهنگی و تبادل تجربیات میان ساختارهای آموزش عالی در هر استان