تماس با ما


شماره تماس: 33690591  013               فاکس: 33690595  013      

آدرس: رشت، بزرگراه خلیج فارس، کیلومتر ۵ جاده قزوین، مجتمع دانشگاه گیلان

کدپستی: ۴۱۹۹۶۱۳۷۷۶